Kontaktujte nás na tel.:  321 672 501

Přidejte se k nám! Do ALUFIXU právě hledáme pracovníky na volné pozice. Aktuálně volné pozice a více informací v záložce "Kariéra".

PF2019

PF2019 přeje ALUFIX.

Společnost Alufix Bohemia, s.r.o. se sídlem v obci Černíky získala finanční podporu z evropských strukturálních fondů na rozšíření svého areálu. Dotace byla poskytnuta z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Záměrem společnosti je rozšíření výrobního areálu společnosti Alufix Bohemia s.r.o., které bude realizováno na ploše bývalého zemědělského družstva. V prostoru se v současné době nacházejí chátrající, nevyužívané budovy, převážně zemědělského charakteru (brownfield). Objekty jsou v havarijním stavu a budou s ohledem na nevýhodnost a u některých i z důvodu nemožnosti rekonstrukce odstraněny. Cílem projektu je výstavba výrobní haly. Na halu navazuje návrh nových zpevněných ploch sloužících pro vnitřní dopravu v areálu.

V hale bude převážně vyráběn pečící papír v různých formách, což je jeden z výrobních pilířů základního sortiment společnosti.

Po realizaci projektu budou vytvořena nová pracovní místa (předpoklad cca 20 pracovních míst). Výstavba areálu bude probíhat od dubna 2017 do června 2018.

Výrobní závod Alufix roste díky EU